L'ajuntament prorroga el BUS LLIURE per als que ho tingueren aprovat en el present curs escolar 20/21 i seguisquen complint els requisits, a fi de no haver de dur a terme noves tramitacions. Simplement cal dirigir-se a partir del dilluns 1 de juliol a l'oficina d'atenció a l'usuari amb la seua targeta BUS LLIURE, situada junt amb la parada de Doctor Caro, per a ampliar el període de validesa de l'exempció, i allí els serà renovada fins al 31 de novembre de 2022.

Les persones que no compten en estos moments amb una exempció del BUS LLIURE poden sol·licitar-ho en les oficines O.M.A.C. a partir del 15 de setembre amb la documentació necessària. Poden sol·licitar l'exempció del BUS LLIURE les persones menors de 26 anys que cursen ensenyances reglades o no reglades que acrediten un mínim de 900 hores lectives anuals, sempre que la unitat familiar no supere els ingressos màxims establits de l'IPREM.

IVACE
Aenor Covid19